Utställningar & projekt

Landing Thoughts

Gässemåla

Landing Thoughts är en plattform för experimentell utbildning efter konsthögskolan, utvecklad från en angelägenhet att ta upp och skapa nya konversationer, ledd av Kate Moss och Laura Piasta. I september presenteras en publikation på Gässemåla skola.

Genom ömsesidigt lärande består kursen av fem personliga möten ledda av inbjudna gästartister, samt distansseminarier, uppläsningar, ateljébesök och diskussioner. Deltagarna tar med sina idéer till samtalet och vi talar ärligt om våra behov som individer, hur vi kan skapa ett nätverk och ett utrymme i samhället för att dela det som är akut, det som saknas, genom vår tid tillsammans.

Inbjudna lärare inkluderar: Kah Bee Chow, Kate Briggs, Magni Moss, Natsuko Uchino och gästerna Jan Verwoert och Katie West.

Bilden är hämtad från workshopen Natsuko Uchino (FR) - material - site - social - circular May 8-10, 2023, Gässemåla skolan, Ryd, SE

English:
Landing Thoughts is a post academy experimental education platform, developed from an urgency to address and form new conversations, led by Kate Moss and Laura Piasta.
Through mutual learning, the course consists of five in-person meetings led by invited guest artists, as well as distance seminars, readings, studio visits and discussions. Participants bring their ideas to the conversation and we speak frankly about our needs as individuals, how we can create a network and a space within society to share what is urgent, what is missing, through our time spent together.

Invited faculty include: Kah Bee Chow, Kate Briggs, Magni Moss, Natsuko Uchino and guests Jan Verwoert and Katie West.