Utställningar & projekt

Kulturvagnen Efterkonstruktioner

Temat för utställningen är gestaltad livsmiljö. Den har kommit till genom ett samarbete mellan Kulturvagnen och Kalmar konstmuseum. Uppgiften i det open call, som ligger till grund för utställningen var: Välj ut ett av dina befintliga verk. Skriv en efterkonstruktion om hur verket kopplar till temat gestaltad livsmiljö.

Som konstnärligt verksam behöver du ibland förhålla dig till olika anvisningar. Har du vänt och vridit på orden för att få ett verk att passa in i olika teman för ansökningar? I den här ansökan var det just den där efterkonstruktionen i relation till verket vi sökte. Vi fick in långsökta, kortsökta, skruvade och ibland självklara efterkonstruktioner.

Utställningen finns att se i Kulturvagnen som kommer att besöka olika platser i Småland under sommaren.

17 juni Galleri Garvaregården, Långasjö. Vernissage kl. 14-17

30 juni, Galleri Söreskog, Berg. kl. 19-21

1 juli Älghult, torget mittemot Coop. kl. 10-13

15 juli Fagerhults marknad. kl. 11-14

4 augusti The Glass Factory, Boda. kl. 13-16

5 augusti Designarkivet, Pukeberg. kl. 13-16

15 augusti Kalmar konstmuseum. kl. 13-16

19 augusti Transjö folkets hus. kl. 17:30-20

2 september Eriksmåla marknad. kl 10-14

9 september Mias stuga, Skrämbohult. Finissage kl 14-17

Kulturvagnen är en ombyggd husvagn och fungerar som en mobil scen för olika kulturella uttryck. Vi verkar primärt på den Småländska landsbygden och har som ambition att minska avståndet och öka tillgängligheten till ett samtida kulturutbud.

www.kultur-vagnen.se