Program

Seminarium: Hemligheter och farligheter - samtal om projektet Kojan

Hemligheter och farligheter - samtal om projektet Kojan

Tid: 26 maj kl. 10.30-14.00
Plats: Österängens konsthall

En egen plats, fri från vuxnas blickar, som bjuder in till lek, fantasi och egen kreativitet. I projektet ”Kojan” har barngrupper på Österängen och Huskvarna samarbetat med fyra konstnärer och konstnärsgrupper och tillsammans skapat lekplatser som bjuder in till spontan lek.

Välkommen till ett seminarium om hur man med medskapande- och deltagarmetoder kan skapa tillåtande platser för barn. Den konstnärliga processen där konstnärer arbetat tillsammans med barn från förskolor, fritidshem och fritidsgårdar på Österängen och i Huskvarna har pågått under hela våren. Nu står fyra gestaltade kojor färdiga, tre på Österängen och den fjärde i Huskvarna Folkets Park.

Medverkande: Hillevi Cecilia Högström Cathrine Paterson (Lekkontoret) Robin Tidblom & Ruben Wätte, Gunilla Lundahl, Maria Hammarsten, Åsa Mårtensson.
Anmälan senast den 23 maj.

KOJAN drivs av Österängens Konsthall & Konstfrämjandet och finansieras av Kulturrådet. Projektet samarbetar med Huskvarna Folkets Park, Biosfärområde Östra Vätterbranterna, HallonEtt och fritidshem och förskolor i Jönköpings kommun. KOJAN är en del av Smålandstriennalen.