Medverkande

Robin Tidblom, Ruben Wätte & Sofia Priftis

Robin Tidblom, Ruben Wätte & Sofia Priftis medverkar i Smålandstriennalen med projektet Kojan, där konstnärer och designers bjudits in av Österängens konsthall för att utforska temat “spontan lek” tillsammans med olika barngrupper.

Birkabyn är ett sorts offentligt lusthus, öppet för alla men formgivet och byggt tillsammans med en grupp mellanstadiebarn från Birkagården i Österängen. Kojan är placerad på en höjd med överblick över ett populärt gångstråk mellan bostäder, skola och Österängens centrum. Där kommer barn, unga och vuxna att kunna samlas på sina egna villkor, njuta av utsikten, dingla med benen och gunga ut över branten så att det pirrar i magen och susar i bröstkorgen.

Robin Tidblom, Ruben Wätte och Sofia Priftis arbetar konstnärligt i egna praktiker som på olika sätt kretsar kring att skapa nya frirum i människors subjektiva inre landskap såväl som i vårt gemensamma fysiska. Samtligas praktiker bygger på intuitiva processer och taktila arbetsmetoder. Pedagogiska, poetiska och estetiska kvaliteter vävs samman med existentiella frågor och politiska konfliktytor. Alla tre drivs av en grundläggande övertygelse om att en annan värld både är möjlig och nödvändig.