Medverkande

Lekkontoret

Lekkontoret medverkar i Smålandstriennalen med projektet Kojan, där konstnärer och designers bjudits in av Österängens konsthall för att utforska temat “spontan lek” tillsammans med olika barngrupper. Lekkontorets idé är att skapa en flyttbar koja som barnen kan sätta upp själva och som anpassar sig efter de förutsättningar som finns på platsen, till exempel existerande klätterställningar. Verket är centrerat kring kojbygget som koncept och dess temporära natur.

Lekkontoret gick in i konstprojektet Kojan med en idé om att använda människor som sitt konstnärliga material. Fokuset ligger på hållbarhet och kreativitet där en del av materialet är återvunnen segelduk och den andra delen av materialet är de medverkande barnen och pedagogerna - byggmästarna.

Designteamet för Den Resande Kojan består av formgivarna Catherine Paterson, Lewis Smith och Tifenn Lemarchand, en grupp på 15 barn och pedagogen Olof Jonsson. De har tillsammans i flertal workshops under våren arbetat fram en mobil och modulär koja som kan ta sig alla möjliga former.
Kojan färdigställdes på Österängsskolans skolgård under våren och visas hela sommaren,

Lekkontoret är en barnkulturstudio som designar saker, miljöer och upplevelser för och med barn. Studion består av ett team av vuxna och barndesigners som arbetar tillsammans på en designuppdrag med hjälp av deltagande designprocesser. Lekkontoret har som mål att öka barns inflytande och synlighet i staden. Studion arbetar också för att använda design för att skapa mötesplatser för lekfulla interaktioner mellan generationer och människor.