Medverkande

Hillevi Cecilia Högström

Hillevi Cecilia Högström medverkar i Smålandstriennalen med separatutställningen “Att balansera på vildäpplen med en verktygslåda” och i projektet Kojan, där fyra konstnärer/konstnärsgrupper bjudits in för att utforska temat “spontan lek” tillsammans med olika barngrupper.

Hillevi Cecilia Högström har arbetat tillsammans med elever på Österängskolans fritidshem i åk 3-6 för att utforma en koja på Österängskolans skolgård. Högströms gestaltning “Den hemliga trädgården” består av fem beståndsdelar: Plattformen, Vågen, Porten, Växtligheten och Maskinen och är ett rum i flera nivåer som starkt har influerats av barnens modellbyggen och teckningar. Här finns en magisk port, slingrande växter och en våg vars böljande form både utgör en gräns och en inbjudan att kika in. På den undre platån kan man sitta tillsammans men avskilt från resten av skolgården, klättrar man en våning upp i trädet kan man blicka ut över sitt kungarike. Kojan skapades tillsammans med barnen under våren och visas hela sommaren.

I utställningen “Att balansera på vildäpplen med en verktygslåda” återvänder Högström till sin egen barndoms trädkoja i Strömsbergsskogen i Jönköping, där hon hämtar det som finns kvar av kojan, varje träbit, varenda rostiga spik. Som besökare kan du uppleva hur fragmenten av den bryts ner bit för bit, likt barndomsminnet.

I sina verk utforskar Hillevi Cecilia Högström förändringar i olika miljöer, oftast utifrån en personlig utgångspunkt. Landskapet står i centrum för ett långtgående researcharbete, ibland med performativa element. Det dekonstrueras för att sedan åter sättas samman i en ny konstellation som berättar en historia. Researcharbetet är ofta brett, tidskrävande och snuddar på besatthet. Med hjälp av personliga minnen av platser och vetenskapliga hypoteser skapar hon installationer, ofta av material som symboliserar den skandinaviska industrin: stål och trä i kombination med museididaktikens glasmontrar. Genom sitt konstnärskap söker hon förståelse för den värld vi lever i och hur vi förändrar den.