Utställningar & projekt

Kojan

Det offentliga rummet blir alltmer förtätat och kommersialiserat. Det gestaltas ofta för den vuxna delen av befolkningen. Barn hänvisas till hårdgjorda ytor och tillrättalagda lekplatser. Vildmarken, den orörda naturen där man på egen hand kan upptäcka, leka, lära och skapa – var finns den?

I projektet ”Kojan” söker Österängens Konsthall tillsammans med fyra konstnärer och konstnärskollektiv och barn i åldrarna 4-12 år efter nya lösningar och svar på hur platser för barn kan utformas och användas och därmed också nya metoder för hur dessa kan skapas. Konstnärerna som arbetat i projektet är Robin Tidblom & Ruben Wätte, konstnärsduon aghili/karlsson, Hillevi Cecilia Högström och Lekkontoret. Den konstnärliga processen där barn från Österängsskolans fritidshem, fritidsgården Birka och förskolan HallonEtt i Huskvarna medverkat har pågått under hela våren. Nu står fyra gestaltade kojor färdiga, tre på Österängen och den fjärde i Huskvarna Folkets Park.

Projektet beforskas av Maria Hammarsten, fil. lic. och universitetsadjunkt i pedagogik på Högskolan för Lärande och kommunikation i Jönköping.

Kojorna visas i guidade konstvandringar på Österängen varje fredag under sommaren. Man kan också hämta en karta på Österängens konsthall och vandra runt på egen hand.

Kojan drivs av Österängens konsthall och Konstfrämjandet och finansieras av Kulturrådet. Projektet samarbetar med Huskvarna Folkets Park, Jönköping University, Biosfärområde Östra Vätterbranterna, Musik- och teatervänner Riksteatern Jönköping, förskolan HallonEtt, Fritidsgården Birka och fritidshemmen på Österängsskolan.