Program

Visning: Kojan

Visning: Kojan
27 maj kl. 11.00-12.00
Plats: Österängens konsthall

Det offentliga rummet blir alltmer förtätat och kommersialiserat. Det gestaltas ofta för den vuxna delen av befolkningen. Barn hänvisas till hårdgjorda ytor och tillrättalagda lekplatser. Vildmarken, den orörda naturen där man på egen hand kan upptäcka, leka, lära och skapa – var finns den?

Välkommen till en guidad konstvandring med konstnärligt gestaltade platser för barn. I projektet ”Kojan” har barngrupper på Österängen och Huskvarna samarbetat med fyra konstnärer och konstnärsgrupper och tillsammans skapat lekplatser som bjuder in till spontan lek. Nu står fyra gestaltade kojor färdiga, tre på Österängen och den fjärde i Huskvarna Folkets Park.

I en kort rundvandring på Österängen berättar konstnärerna Cathrine Paterson (Lekkontoret), Hillevi Cecilia Högström, Ruben Wätte och Robin Tidblom om sin konstnärliga praktik och processen som lett fram till de färdiga platserna.

PRAKTISK INFORMATION

Guidningen är kostnadsfri. Ingen föranmälan behövs.

Samling på Österängens konsthall kl. 11.00

Vandringen är bara någon kilometer och tar ca 45 min.

En av platserna är inte tillgänglig att ta sig till med rullstol, men kan betraktas på cirka 10 meters avstånd.

För frågor kontakta info@osterangenskonsthall.se

Observera att aghili/karlssons verk visas occh invigs på Förvilda Folkets Park i Huskvarna Folkets Park den 21 maj!

KOJAN drivs av Österängens Konsthall & Konstfrämjandet och finansieras av Kulturrådet. Projektet samarbetar med Huskvarna Folkets Park, Biosfärområde Östra Vätterbranterna, HallonEtt och fritidshem och förskolor i Jönköpings kommun. KOJAN är en del av Smålandstriennalen.