Program

Field of Study

Field of Study

Är kunskap något som kan skördas, plockas upp från en plats till en annan?
Fields of Study är en sommarskola som studerar hur kunskap genereras och delas inom det konstnärliga fältet. Den 9:e juli från kl. 15 håller vi öppet program.

Läs mer på: https://fieldofstudy.info/

9 juli kl. 15

GPS adress: Sättravägen 43 Borgholm
Alla aktiviteter sker i ladugården märkt Jämjö Norrgård om inte annat aviseras.
Instragram: mirrorinstitution
www.mirrorinstitution.com
facebook: The Mirror Institution

Tel/sms för info: 0763155095
Mejl: silon.mirror@gmail.com