Medverkande

GARBONOMIX

Dr. Leila Papoli-Yazdi och Dr. Omran Garazhian är grundare av GARBONOMIX AB.

Dr. Leila Papoli-Yazdi har arbetat som en garbolog sedan 2015 och har banat väg för samtida arkeologi i Mellanöstern. Från 2008 till 2011 var hon anställd som professor vid universitetet i Neyshabour (Iran). Hon hade en forskartjänst vid Freie Universität Berlin, Tyskland, i tre år. Sedan 2019 har Dr. Papoli-Yazdi arbetat i Sverige, först vid Göteborgs universitet, senare vid Malmö universitet och Linneuniversitetet. Sedan 2021 har hon varit anknuten till UNESCO chair on Heritage futures. Dr. Papoli-Yazdi har författat eller medförfattat sju akademiska böcker och 36 vetenskapliga artiklar i granskade internationella tidskrifter, inklusive "Archaeological Dialogues" och "International Journal of Historical Archaeology."

Dr. Omran Garazhian har arbetat som fältarkeolog sedan 1997 och genomfört etnoarkeologiska projekt i Mellanöstern sedan 1999. Från 2008 till 2018 var han anställd som professor vid universitetet i Neyshabour (Iran). Han har medverkat som meddirektör för flera internationella projekt tillsammans med team från CNRS, Frankrike, Sorbonne University, Frankrike och Freie Universität Berlin, Tyskland. Dr. Omran Garazhian har författat eller medförfattat sex akademiska böcker och 45 vetenskapliga artiklar i granskade internationella tidskrifter, inklusive "Social Archaeology" och "Antiquity.”