Medverkande

David Torstensson

David Torstensson (f. 1987) är en konstnär utbildad vid Statens Kunstakademi, Konstfack och Konsthögskolan i Malmö som arbetar med film och social konst. För Smålandstriennalen visar han essäfilmen Att ha rätt samt arbetar med pedagogiska processer som del av produktionen för dess syskonfilm Läsesällskapet. Arbetet summeras i september genom en presentation och ett gruppsamtal.