Utställningar & projekt

För sen ankomst

"För sen ankomst” är namnet på ett tvådelat filmprojekt som tar sin utgångspunkt i enskilda exempel på kristen och kommunistisk organisering i en småländsk kontext.

David Torstensson premiärvisar under triennalen essäfilmen ”Att ha rätt” (2023) där en pappas engagemang i ett litet kommunistiskt förtruppsparti ställs i relation till hans frikyrkliga familjebakgrund.

Som del av arbetsprocessen för dess andra del, filmprojektet "Läsesällskapet", prövar han utifrån projekthuset Siggalycke Folkskola pedagogiska och konstnärliga strategier för att mäta närhet och distans till en liten kristen väckelserörelse som i slutet av 1700-talet ska ha kollektiviserat sin egendom för att tjäna Gud på heltid.

Väckelsen utspelade sig under några få intensiva år i Ljuder, Linneryd och Älmeboda socken och har i den etablerade historieskrivningen kommit att bli känd som åkianerna efter dess centralfigur Åke Swensson. Under sin tid omtalades dock rörelsen vid andra namn som schismatiska folket, separatistiska bandet, åkiska sekten och läsesällskapet. I sitt arbete har Torstensson i huvudsak valt att benämna dem det senare då det var vad de i ett brev kallades av den inledningsvis uppmuntrande sockenprästen Bengt Ekeberg.

Samtalet och de två visningarna på Biograf Fokus genomförs i samarbete med Jönköpings kommun.