Utställningar & projekt

Ur askan

I den gamla transformatorstationen har energin kommit tillbaka, åter igen växer glaset, det blommar! Utställningen är en del i Smålandstriennalen.

Allt som går ur tiden utgör grunden för det som kommer sedan. Utställningen Ur Askan visualiserar hållbarhetens cykliska aspekter, här förenas Glasrikets industrihistoria med de människor som arbetat och arbetar med glaset, den hantverkskunskap och konstnärliga kreativitet som Småland är en bärare av. Ur askan växer det nya, den framtid som vi ännu bara anar, men som präglas av nya tankar om det ”gröna” och hållbara. Det som ska förvaltas och det som ska ges utrymme att växa fram.

I transformatorstationen möts man av ett landskap och en växtlighet bestående av glas. Plantor som letat sig in i det övergivna rummet utifrån och slagit rot, tagit över, eller tagit tillbaka. Landskapet är modulärt och varje planta består av flera delar, eller ”blobbar” i glas som är ihop -och isärtagbara. Det modulära som en blinkning till glasbrukets industriella historia och en gestaltning av de människor som varit och är del av Smålands och Bodas kulturella historia.

Mim Westberg-Johannesson är keramiker och statsvetare utbildad vid bland annat Capellagården på Öland. Utställningen Ur Askan resultatet av att The Glass Factory våren 2023 utlyste ett Open Call. Ambitionen var att öka intresset för glas som material för konstnärliga uttryck och stärka den lokala konstscenen. Platsen för utställningen, Bodas gamla transformatorstation, var tillsammans med temat hållbarhet var förutbestämt.