Utställningar & projekt

Olika men lika bra

Utställning på Diö Konsthall 17 juni - 30 juni

Under några dagar i maj ska barn från förskolan i Diö tillsammans med konstnären Ella Tillema fantisera, leka, pyssla, skapa och samarbeta fram ett färgsprakande konstverk att visa på Diö Konsthall. De kommer använda sig av vinden och solen för att göra ett rörligt och lekfullt vindspel i regnbågens alla färger. Olika men lika bra kommer bli det första konstverket att hissas på Diö Konsthall och detta görs under festliga former på Diö-dagen den 17 juni.

På Bokhultets Förskola och avdelningen Solen går Diös barn i åldrarna 4 - 5 år. De har under våren fått uppgiften att bli de första konstnärerna att ställa ut på Diö Konsthall. Ella Tillema är konstnär och grundare till Diö Konsthall. Hon bor och verkar i Diö.