Utställningar & projekt

Örat mot marken och blicken utåt

Grupputställning Kalmar konstmuseum 27 maj – 1 oktober.
Johanna Karlin, Anne Hamrin Simonsson, Jan Carleklev och Amanda Selinder.

Den 27 maj öppnar Kalmar konstmuseums grupputställning Örat mot marken och blicken utåt. Utställningen är en del av den första upplagan av Smålandstriennalen som pågår sommaren 2023. Under triennalen har Kalmar konstmuseum även ett samarbete med Kulturvagnen, Kerstin Björk och Tony Blomdahl och deras ombyggda husvagn som fungerar som en mobil konsthall som verkar på den småländska landsbygden. Husvagnens utställning Efterkonstruktioner, som har föregåtts av ett open call, kommer att uppsöka olika platser i Kalmar län. Den gemensamma röda tråden mellan Kalmar konstmuseum och Kulturvagnen är att vrida och vända på begreppet gestaltad livsmiljö.

Sedan 2018 är gestaltad livsmiljö ett samlat politikområde som Sveriges riksdag har satt upp mål för. Det handlar om en helhetssyn på våra livsmiljöer där konst, arkitektur, form, design och kulturarv ska var en tydlig del av samhällsplaneringen i hela landet. Men hur förverkligas detta och vad kommer till exempel mindre orter till godo? Vem eller vilka ska bestämma hur det offentliga rummet utformas och gestaltas? Vilken roll har konsten och yrkesverksamma konstnärer, arkitekter och formgivare i detta samspel mellan medborgare och politik? Hur kan framtidens Småland utforma sig? Begreppet gestaltad livsmiljö definieras generellt till det offentliga rummet med dess torg, parker, lekplatser och allmänna byggnader. Men om vi vidgar tanken samspelar människan med allt som hen har runt omkring sig. Kan man till och med likna det vid naturens sätt att ordna och strukturera sina livsmiljöer?

Till utställningen på Kalmar konstmuseum har vi bjudit in konstnärerna: Johanna Karlin, Anne Hamrin Simonsson, Amanda Selinder och Jan Carleklev. De bär alla med sig erfarenheter av att på olika sätt arbeta med offentliga uppdrag och/eller platsspecifika undersökningar i olika landskap och miljöer. I utställningsrummet på museets översta plan kommer konstnärerna installera nya platsspecifika verk eller vidareutveckla idéer och processer som de vill undersöka. Tematiskt ligger fokus på att väcka tankar om vad gestaltad livsmiljö är och kan vara, men det byråkratiska begreppet låter sig sällan på ett enkelt sätt giftas med konstens bångstyriga omloppsbana. Det ligger i konstens natur att vara oförutsägbar och öppen för tolkningar. Besökaren kommer bland annat att möta rötter, avtryck från får, slanor (långa smala trädstammar), vita hyllor, ljudbilder från tomatplantor och abstrakta scener från ögats celler.