Utställningar & projekt

Om sorg, trollkonster och humor

Om sorg, trollkonster och humor är en projektutställning på Växjö konsthall med konstnärerna Ingela Johansson och Elin Sundström som fördjupar sig i ämnet omsorg genom frågor om humor, sorg och konst i vårdmiljö. I sina respektive praktiker arbetar konstnärerna situerat och i nära dialog med plats, med intresse för omsorgsfrågor och historieskrivningar.

Sedan januari 2023 har de jobbat på uppdrag av Region Kronoberg med syfte att ge en konstnärlig blick på planeringen av ett nytt sjukhusbygge i Räppe. Projektet har pågått i ett tidigt byggskede och handlat om att undersöka det befintliga Centrallasarettet CLV utifrån en tänkt flytt samt i relation till den nya platsens kultur- och naturvärden. När regionfullmäktige i juni 2023 beslutade att inte fortsätta med sjukhusbygget i Räppe var konstnärerna i slutfasen av sina uppdrag. Läget för vården i regionen är fortsatt aktuellt och sjukhussituationen söker nya lösningar och alternativ. I projektet har konstnärerna haft olika ingångar in i omsorgsfrågan som ger perspektiv på social omsorg, relationen människa - naturmiljö, kultur som resurs i vården ur ett brett perspektiv samt de sociala aspekterna av en omvandlingsprocess. På så sätt utgör konstnärernas arbete en grund även för andra projekt inom samma område, det vill säga konstens roll i vården och på platser för omsorg.

Samtal med verksamhet och platsnära utforskningar har lett konstnärerna till arkeologiska spår inom riksintresset Bergkvara, forntida kosmologier och djupa tidsperspektiv på omsorg. Arbetet har också väckt frågor om humorns varande inom vården idag och vilken inverkan en skiftande kulturpolitik har på konstnärens uppdrag i offentlig vårdmiljö, och hur det i förlängningen påverkar brukare, personal och anhöriga.

Utställningen vill skapa dialog kring omsorg utifrån mellanmänskliga värden, konst, existentiell hälsa samt människans relation till sin naturmiljö idag och i framtiden. Om sorg, trollkonster och humor är en av flera tillfälligt gestaltade och publika händelser av Ingela Johansson och Elin Sundström som görs på uppdrag av Region Kronoberg i samarbete med ArtPlatform och curator Sara Rossling.

På vernissaget den 25 augusti hålls ett konstnärssamtal i utställningen. Bland konstobjekt sprungna ur research och platsarbete bjuder Elin Sundström in konstnärskollegan Sigrid Holmwood till ett samtal om folktro, magiska objekt, och nutidsmänniskans potentiellt positiva inverkan på sin omgivning. Sigrid Holmwoods verk grundar sig i forskningsarbete kring framställning av färger från växter och deras koloniala historier. Hon har en persona som hon kallar ”The Peasant Painter” som utforskar kontrasten mellan bondefiguren vilken använts på olika håll i Europa för att konstruera nationalromantik, och bönder som själva var målare.

Den 9 september arrangeras "En omsorgsfull humoresk om situationen i vården", ett underhållande och samtidigt utforskande event av konstnären Ingela Johansson med inbjudna gäster och fokuserar på humorns förekomst och bruk i vården ur ett konstnärligt perspektiv. Läs mer om eventet på länken nedan eller under fliken program.