Utställningar & projekt

Naturkulturreservatet Marhult

I projektet Naturkulturreservatet Marhult bjuds konstnärer, forskare och andra medverkande in för att förhålla sig till den olagliga avfallsdeponin vid Marhult (Uppvidinge). Deponin är en av de 26 000 riskklassade förorenade områdena i Sverige som enligt Naturvårdsverket medför stor risk för människa och miljö. Dessa platser kan beskrivas som sista och slutna platser: efter produktionen eller katastrofen, bortom ansvaret och utanför offentligheten. Konsumtionskulturens kortsiktighet möter naturens långsamhet och avfallets evighet i en krisartad tidsålder efter människan.

Marhults omdebatterade avfallsdeponi bär på en koncentrerad kritisk massa: den berättar osorterat och uppblandat om prekära relationer mellan människa och miljö, den utgör materiell minnesbank och ekologiskt okänd terräng. Marhult lämnar efter sig ett komplext naturkulturarv – rester av kultur som skadligt påverkar natur – till framtida arter och generationer.Genom tvärvetenskapliga grepp och begrepp undersöks den förorenade platsen med konstnärliga processer mellan bevarande, sanering och rewilding, i syfte att skapa ett blivande s.k. naturkulturreservat – en tillfällig plattform för att arbeta med avfall/förorening som ett uppblandat och intrasslat naturkulturarv. Projektet åsyftar ingen dekorativ utsmyckning eller slutlig lösning, utan blir till på tröskeln mellan bevara, sanera och förvilda platsen, mellan berätta och ritualisera, historia och framtid och syftar till att utveckla gestaltade händelser och en modell för ett hittills oprövat naturkulturarvsbegrepp.

Naturkulturreservatet Marhult är initierat av konstnären Timo Menke som leder, koordinerar och deltar med särskilt fokus på reservatet som självorganiserad plattform samt bjuder in konstnärer och andra aktörer för att utveckla reservatet. Projektet genomförs processbaserat under hela triennalen och förhåller sig transparent till sin process genom mötesplatser, lab/workshops och gestaltade händelser där arkeologer, ekologer, författare, konstnärer och forskare kan mötas och dela erfarenheter kring Marhult och andra förorenade platser runt om i Småland.

Flera publika gestaltade händelser är under planering och kommer ske under juli/augusti och i september. Håll utkik på hemsidan samt på Smålandstriennalens Instagram för aktuella tider, platser och program.