Utställningar & projekt

Mossens medvetande

Mossens medvetande av Amanda Cardell, en fortsättning på utställningen Det stora gungflyet.

Amanda Cardell vidareutvecklar här arbetet med utställningen Det stora gungflyet på Smålands konstarkiv men nu tillbaka på Store Mosse Nationalpark i Hillerstorp där projektet började. Förutom en utställning på Naturum i nationalparken tar Amanda Cardell med oss ut på en performativ vandring på mossen. Se hemsidan i augusti för mer info om publika arrangemang.