Utställningar & projekt

Luftströmmar

Jag har tänkt mycket på flaggstången, hur den sticker upp ur marken, hur den bildar ett nytt rum i trädgården där den står. En linje, ett streck i landskapet. Det fick mig att tänka på osynliga linjer och streck i vår omgivning, en linjedragning mellan ditt och mitt eller en känsla i kroppen när du går barfota i mjukt gräs eller gör samma sak på en bullrig landsväg.

Från början ville jag undersöka vad som finns i marken kring Diö Konsthall. Med hjälp av en slagruta kan vi hitta vatten under mark. Jag frågade runt i bygden, många hade historier om någon äldre släkting som kunde peka ut plats för var det var bäst att gräva en brunn. Jag utgick från den tanken och blev inspirerad av dessa historier. Slutresultatet blev ett musikstycke som kommer framföras på vernissagen. Verket är en aktivering av landskapet och byn, ljuden är frekvenser från stämgafflar, trummor, klarinett och min röst. Jag kommer även att rita ut energin som samlas kring flaggstången, jag ritar med järntråd i olika färger. Trådarna bildar rörelser kring den svarta flaggstången och mönstret förändras beroende på hur du förflyttar dig i landskapet.

Petra Lindholm arbetar med olika tekniker och rör sig obehindrat mellan det digitala, tvådimensionella och det analoga, taktila. Hon växlar mellan textila bilder, ljud och rörlig bild.

Petra Lindholm (f. 1973 i Karis, Finland) bor och arbetar utanför Älmhult i Småland. Hon studerade vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (1996–2001) och har haft separatutställningar på gallerier och institutioner i Norden, Finland, Tyskland, Polen, Italien och USA. Hon är bl.a. representerad i samlingarna på Moderna Museet, Stockholm, Malmö Konstmuseum, Borås Konstmuseum, Västerås Konstmuseum, EMMA museum, Finland, ProArtibus, Finland och Kiasma, Helsingfors. 2001 erhöll hon Maria Bonnier Dahlins stipendium, 2006 tilldelades hon Carnegie Art Awards tredje pris och 2018 fick hon Axel Theodor Sandbergs pris från Konstakademien. Under senare år har hon även utfört ett antal större offentliga gestaltningsuppdrag där hon arbetat rumsligt med skulptur och installation.