Utställningar & projekt

Konstkiosk #6

Utställningen pågår 10 juni – 9 september 2023.
Utställningen är öppen: lör–sön 12-16 (Midsommar stängt!)

Konstkiosk #6 öppning 10 juni kl 11-17
Plats: Sylvanderparken, Kalmar

Kan en ny syn på hur vi lever kring kusten göra det lättare att möta problemen med översvämningar och stigande hav? Konst ska nu engagera medborgarna i frågan. Forskningsprojektet COALA utforskar hur en flexibel användning av marken kan vara en strategi för att hantera dessa långsiktiga effekter. Konstkiosk är en del av projektet där konstens och arkitekturens roll i samhället lyfts.

Program med workshops, performances och event under utställningsperioden. Se www.konstkiosk.se!

Peter Dacke (SWE), Christel Lundberg (SWE),

Nicholas Hartman (SWE), Juan Carlos Peirone (ARG/SWE)

Konstkiosk#6 ingår i forskningarprojektet COALA.

COALA-projektet leds av Statens geotekniska institut (SGI) och drivs tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Kalmar kommun, Statens meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Konstkiosk. Projektet får stöd av Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling. Konstkiosk stöds också av Kulturrådet. Konstkiosk#6 ingår i Smålandstriennalen 2023 som är finansierad av Postkodstiftelsen, Statens kulturråd, Regionerna i Jönköping, Kronoberg och Kalmar.