Utställningar & projekt

Det stora gungflyet

Jag är mossen! Till sommarens stora utställning har hela utställningsrummet tagits i besittning av Det stora gungflyet, konstnären Amanda Cardell har bjudit in naturen som gäst, och agerar som dess medium.

Utställningen blir ett eget väsen, ett landskap, där det handlar om platsens proportioner och skala, och vilka känslor de väcker. Det handlar om fysisk rörelse och sensation, när inget är stabilt, när marken sviktar, när världsläget är oförutsägbart och vi alla genomgår ett tillstånd av förvandling.

I Småland någon mil nordväst om Vandalorum ligger Store Mosse nationalpark, södra Sveriges största område med myrar, kärr, mossar och gungfly. Denna plats utgör ett helt säreget landskap, och ett viktigt våtmarksområde, där Sveriges nationalparker gör ett oerhört värdefullt arbete med expertis, kunskapsförmedling och skötsel av platsen. I den södra delen av Kävsjön ligger ett område som kallas Det stora gungflyet, vilket fått ge namn till hela utställningen.

Cardell har under längre tid arbetat med temat, varit på flera platsbesök och vandrat runt i Store mosse nationalpark, samlat information, fördjupat sig i både litteratur, fakta och myter. Det handlar om klimat och våtmarker, utdikning och ekonomiska intressen, reviderad kunskap, naturens resurser och organiskt material - och metangas som faktiskt kan självantända.

Torv, vitmossa, vatten, massa och oändligt mycket tid. Torvbrytning, torvtäkt, kunskapen om alltings ursprung. Sumpgasen som blir irrbloss och lyktgubbar i folktron, sammantaget en känsla av att allting flyter.

Cardell vill skapa en laddning och närvaro i rummet, genom flera storskaliga monumentala verk som fyller rummet från golv till tak. Hon har gestaltat det stora gungflyet med främst fiberbaserade textila material såsom ull, lin, hampa och viskos. Det är fluff, fjun, grova stjälkar och stickiga strån som täcker golvet. Från takfönstren silar dagsljuset ner genom hundratals meter av målade pappersremsor. I rummet ligger infärgade stora torvliknande block av frotté som agerar sittpuffar åt besökarna.

Därtill har Amanda Cardell grävt i arkivet och sökt efter naturens röst bland grafiska blad från ett urval äldre konstnärskollegor, här får ni ta del av några av Smålands konstarkivs skatter. Som hemlig gäst har lyktgubbarnas sällskap smugit sig in i ett hörn.