Program

Vatten över huvudet – När landskapet förändras

Hur tycker du att ett attraktivt Kalmar ska vara när havet stiger? Kom och prata med oss och skriv eller rita dina idéer på vår karta över Kalmar.

När: Lördag 1 juli, kl 12-16 och söndag 2 juli kl 12-16

Var: KONSTKIOSK, Sylvanderparken, Kalmar

Vem: Lisa Van Well, fil.dr., SGI, och Gunnel Göransson, fil.dr., VTI

Att havet stiger vet vi men vi vet inte hur fort det kommer att gå och hur omfattande det blir. Ett landskap är i ständig förändring men ofta sker det så långsamt att vi knappt märker det. Vi märker det när det sker extrema händelser som orsakar översvämningar, erosion eller ras och skred. Sverige har hittills upplevt en skenbar havssänkning eftersom vi har en landhöjning efter den senaste nedisningen, framförallt i mellersta och norra Sverige. Men nu stiger alltså havet och land blir successivt vatten.

Hur ska då samhället anpassas i takt med att havsnivån höjs? Vilka värden behöver skyddas? Kan stranden finnas kvar men bara högre upp? Kan något lämnas eller flyttas, eller finns det flexibla lösningar som kan ändras över tid?

Med forskningsprojektet COALA undersöker vi möjligheterna med flexibel markanvändning i områden som i ett längre perspektiv kommer att hamna under vattnet eller översvämmas vid stormar.

Helgen 1-2 juli finns forskarna Lisa och Gunnel på plats i Konstkiosken. Kom och prata med oss och ge dina idéer på ett attraktivt Kalmar vid vattnet när havet stiger.

  • VadSamtal
  • VarKonstkiosk #6
  • När01 Juli – 02 Juli
  • TiderLördag 1 juli, kl 12-16 och söndag 2 juli kl 12-16
  • LänkMer info