Program

Open Art Camp/ Tallgården

Open Art Camp/ Tallgården - med Växjö konsthall 

Open Art Camp på Tallgården i Växjö är ett öppet konstkollo för barn, ungdomar och vuxna som bor i Araby eller för dagen rör sig på torget utanför Tallgården. Vi kommer att undersöka platsen med olika konstnärliga metoder. Utgångspunkten är mellanrummen och medmänniskorna som bor, vistas och verkar här. Vems plats är det? Varför är man här? Vad gör man här? Har platsen andra namn eller smeknam? Vi kommer att teckna, anteckna och rita om kartan.