Program

Seminarium om Gestaltad livsmiljö

Välkommen till ett seminarium på Kalmar konstmuseum som fokuserar på att ge ökad kunskap om gestaltad livsmiljö. Under seminariet diskuteras arbetsmetoder, verktyg och förvaltningsövergripande samarbeten inom arkitektur, konst, design och kulturarv.

När människors livsmiljöer ska gestaltas har regioner och kommuner en betydande roll vad gäller inkludering liksom social och långsiktig hållbarhet och attraktion. Området är också viktigt för att stärka demokratin och möta samhällets utmaning- ar. Seminariet arrangeras av bild- och formutvecklaren i Kalmar län med koppling till Smålandstriennalen där gestaltad livsmiljö är ett av spåren i triennalens programpunkter och till NOKK, nätverk för offentlig konst i Kalmar län. Programmet riktar sig brett till tjänstepersoner, politiker och konstnärer i Kalmar län.

Moderator för samtalen är Pernilla Frid som arbetar med projekt och konstpedagogik på Kalmar konstmuseum. Hon har en bakgrund som illustratör, lärare på Linnéuniversitetet och konstkonsult för offentlig konst.

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig till info@kalmarkonstmuseum.se senast den 20 september. Eventuella kostpreferenser meddelas.

Välkommen till en dag med gestaltad livsmiljö i fokus! Anneli Berglund, bild- och formutvecklare Kalmar län.

Var: Kalmar konstmuseum

När: Tisdag 26 september, kl 11-15.30