Program

Att ha rätt - filmvisning + samtal om För sen ankomst

Lördagen den 23:e september klockan 14 genomförs den andra av två visningar av David Torstenssons essäfilm Att ha rätt på Biograf Fokus i Jönköping. I samband med visningen håller Per Hasselberg i ett efterföljande samtal med David Torstensson, religionsvetaren Peter Carlsson och författaren Elisabeth Hjort. Filmen är cirka 35 minuter och samtalet en timme långt.

I essäfilmen Att ha rätt ställs en pappas engagemang i ett litet kommunistiskt förtruppsparti i relation till hans frikyrkliga bakgrund genom ett berättarjag. Kan det klasslösa samhället och himmelriket sägas likna varandra i respektive löfte om en annan värld? Och hur kan ett teologiskt perspektiv bidra till en omformulering av pappans politiska arv?

Att ha rätt utgör ena delen av det tvådelade filmprojektet ”För sen ankomst” som tar sin utgångspunkt i enskilda exempel på kommunistisk och kristen organisering i en småländsk kontext. Under Smålandstriennalen arbetar Torstensson även med projektets andra del, kallad Läsesällskapet, där han prövar konstnärliga och pedagogiska strategier för att mäta närhet och distans till väckelserörelsen åkianerna som i slutet av 1700-talet ha kollektiviserat sina gårdar för att tjäna Gud på heltid.

Under Smålandstriennalen visas Att ha rätt den 26:e augusti och 23:e september på Biograf Fokus i Jönköping samt på Kalmar Konstmuseum på rullande schema mellan den 2:a och 17:e september. I samband med visningen på Fokus den 23:e september hålls ett efterföljande samtal mellan David Torstensson, religionsvetaren Peter Carlsson och författaren Elisabeth Hjorth modererat av Per Hasselberg.

Samtalet och de två visningarna på Biograf Fokus genomförs i samarbete med Jönköpings kommun.

  • VadSamtal
  • VarFokus
  • När23 Sep – 23 Sep
  • Tider14.00-16.00