Program

Att ha rätt - filmvisning

Lördagen den 26:e augusti klockan 14 genomförs den första av två visningar av David Torstenssons essäfilm Att ha rätt på Biograf Fokus i Jönköping. Filmen är cirka 35 minuter lång.

I Att ha rätt (2023) ställs en pappas engagemang i ett litet kommunistiskt förtruppsparti i relation till hans frikyrkliga bakgrund genom ett berättarjag. Kan himmelriket och det klasslösa samhället sägas likna varandra i dess funktion av att skjuta lyckan mot en abstrakt framtid? Och hur kan ett teologiskt perspektiv bidra till att omformulera pappans politiska arv?

Att ha rätt utgör ena delen av det tvådelade filmprojektet ”För sen ankomst” som tar sin utgångspunkt i enskilda exempel på kommunistisk och kristen organisering i en småländsk kontext. Under Smålandstriennalen arbetar Torstensson även med projektets andra del, kallad Läsesällskapet, där han prövar konstnärliga och pedagogiska strategier för att mäta närhet och distans till väckelserörelsen åkianerna som i slutet av 1700-talet ha kollektiviserat sina gårdar för att tjäna Gud på heltid.

Under Smålandstriennalen visas Att ha rätt den 26:e augusti och 23:e september på Biograf Fokus i Jönköping samt på Kalmar Konstmuseum på rullande schema mellan den 2:a och 17:e september. I samband med visningen på Fokus den 23:e september hålls ett efterföljande samtal mellan David Torstensson, religionsvetaren Peter Carlsson och författaren Elisabeth Hjorth modererat av curatorn Johanna Linder.

_

David Torstensson (f. 1987) är en konstnär utbildad vid Statens Kunstakademi, Konstfack och Konsthögskolan i Malmö som arbetar med film och social konst. För Smålandstriennalen visar han essäfilmen Att ha rätt samt arbetar med pedagogiska processer som del av produktionen för dess syskonfilm Läsesällskapet. Arbetet summeras i september genom en presentation och ett gruppsamtal.

Samtalet och de två visningarna på Biograf Fokus genomförs i samarbete med Jönköpings kommun.

  • VadFilmvisning
  • VarFokus
  • När26 Aug
  • Tider14.00