Program

En omsorgsfull humoresk om situationen i vården

En omsorgsfull humoresk om situationen i vården är ett underhållande och samtidigt utforskande event av konstnären Ingela Johansson med inbjudna gäster. Programmet görs inom ramen av projektutställningen Om sorg, trollkonster och humor och fokuserar på humorns förekomst och bruk i vården ur ett konstnärligt perspektiv.

Med utgångspunkt i utställningen sätter konstnären ljus på clownen som motiv och historisk figur inom vården och leder oss in på projektet Konst som omsorg, ett resultat av 1970-talets kulturpolitik. På 70-talet var idén “kultur som demokrati” rådande i vilken brukaren är medskapare. Mottot var “att göra tillsammans” och konstnären sågs som en samtalspartner i samhällsbygget, till skillnad från dagens fokus på enskilda praktiker.

I sitt uppdrag för Region Kronoberg med syfte att ge en konstnärlig blick på planeringen av ett nytt sjukhusbygge har konstnären bland annat tittat på humor som läkande kraft, healing kultur och på projektet Humorvagnen som pågick i Växjö på 90-talet. Samtal med Centrallasarettets verksamhet har väckt frågor om humorns varande inom vården idag och vilken inverkan en skiftande kulturpolitik har på konstnärens uppdrag i offentlig vårdmiljö, och hur det i förlängningen påverkar brukare, personal och anhöriga.

En humoresk syftar på en humoristisk berättelse eller komiskt musikaliskt framförande.

Konstnären Anna Kinbom arbetar med sånger och texter vilka utgör en grund för hennes performances. På Växjö konsthall plockar hon upp gitarren och framför sitt nyskrivna verk Humor som glitch (2023). Glitchen är en störning eller bugg i digitala programvaror orsakar ett tillfälligt avbrott. Ur konstens perspektiv kan glitchen ses som en öppning i det annars rådande, en öppning som ger utrymme för något annat.

Avslutningsvis hålls ett samtal om clownen, humor och arbetsförhållanden mellan konstnärerna Ingela Johansson och Anna Kinbom som är arbetskollegor i både omsorgen och i konsten. Samtalet modereras av curator Sara Rossling.

Projektutställningen Om sorg, trollkonster och humor visar verk och researchbaserade arbeten av konstnärerna Ingela Johansson och Elin Sundström i samband med deras uppdrag för Region Kronoberg. Utställningen görs i samarbete med ArtPlatform och curator Sara Rossling.