Program

Bordsvatten, Överbord / Över bordet

Denna helgen presenteras i och kring Konstkiosk metaforiska gestaltningar på temat havsnivåhöjning och kusterosion.

Vi visar också Svävande öar, en gestaltningsidéför Sylvanderparken i Kalmar, ämnad att ge en fysisk upplevelse av att vandra under den havsnivå som skulle uppstå om Grönlandsisen smälte. I utställningen ingår ett femtiotal skyltar på lyktstolpar som visas på fyra stråk i Kalmar med associationer till Kalmars historia och människans påverkan på klimatet.

Konstens roll i samtiden kan vara att agera som en mental kompass i tillvaron och har en förmåga att vidga vår sinnen vilket kommer att krävas på en väg till ett framtida hållbarare samhälle.

När: Lördag 22 juli kl 12-16 och söndag 23 juli kl 12-16

Var: Konstkiosk, Sylvanderparken, Kalmar

Vem: Konstkiosk, Peter Dacke, konstnär och adjunkt på SLU i Alnarp och Christel Lundberg, konstnär och producent, verksamhetsledare ÖSKG/Tjörnedala konsthall