Platser

Bergunda Hembygdsförening

Hembygdsföreningen bildades 1984 och har idag ca 230 medlemmar. Föreningens säte är hembygdsgården Dalen, ett s k dubbeltorp strax norr om Bergunda kyrka.

Bild, akvarell av Kerstin Posse

Genom åren har föreningen samlat en hel del föremål med ambition att bygga upp ett arkiv med bilder och dokument som görs tillgängligt via databasen Bygdeband, http://www.bygdeband.se/publisher/497/ .