Om

Om Smålandstriennalen

Sommaren 2023 öppnade den första Smålandstriennalen som ett unikt samarbete mellan konstinstitutioner, konstaktörer och mindre föreningar. Med örat mot marken och blicken riktad mot en komplex samtid av växande klyftor, vikande tilltro till demokrati, klimatlarm och globala krigstillstånd vill Smålandstriennalen vara en motor för möten mellan människor genom konst och kultur.

Följ gärna Smålandstriennalen på INSTAGRAM för fler nyheter.

Mer information kommer att publiceras löpande på KONSTFRÄMJANDET SMÅLANDS HEMSIDA.

Sommaren 2023 öppnade den första Smålandstriennalen som ett unikt samarbete mellan konstinstitutioner, konstaktörer och mindre föreningar. Med örat mot marken och blicken riktad mot en komplex samtid av växande klyftor, vikande tilltro till demokrati, klimatlarm och globala krigstillstånd vill Smålandstriennalen vara en motor för möten mellan människor genom konst och kultur.

Triennalens gemensamma tema är Små Land – ett begrepp som använts historiskt för att beskriva Smålands brokiga landskap. Utifrån tematiken arrangeras utställningar, workshops och projekt på ett tjugotal platser runt om i Småland. Genom ett utforskande förhållningssätt, som spänner över pedagogiska insatser och konstnärliga projekt, interagerar konstnärer och allmänhet i globala och lokala frågeställningar. Smålandstriennalen 2023 är den första upplagan av ett återkommande samarbete mellan konstinstitutioner, konstaktörer och mindre föreningar. Triennalen vill vara en motor för att på lång sikt förbättra den kulturella infrastrukturen i det vidsträckta Småland. Genom ett utforskande förhållningssätt, som spänner över pedagogiska insatser och konstnärliga projekt, interagerar konstnärer och allmänhet i globala och lokala frågeställningar kring gestaltad livsmiljö, natur, klimat och biologisk mångfald och hur detta relaterar till Smålands förutsättningar. Smålandstriennalen pågår på olika platser i Småland under våren och sommaren 2023. Alla platser har olika förutsättningar men det gemensamt att det är av stor vikt att skapa delaktighet och kunskapsutbyten.

Årets tema för triennalen, Små Land, kommer från hur namnet använts historiskt för att beskriva Smålands brokiga landskap. Namnet Småland syftar till att det en gång i tiden slogs samman flera ”små länder” till ett gemensamt geografiskt område. Granplantager som näring och urskogar som mystikbärare sällskapar idag med lagerlokaler och närodlade mikrobryggerier. Röda stugor, kuststäder, inlandssamhällen, ängar och sjöar är en del av det vidsträckta landskapet. Det nya Småland är en plats där det urbana suset och tomhetens tystnad både kraftfullt och ljudlöst krockar. Små Land är en tematisk utgångspunkt som ska fungera som en igångsättare för att undersöka landskapets geografi och dess utmaningar idag och i framtiden. Det tolkas fritt av de olika aktörerna och summan av helheten blir tydlig först när den första upplagan av triennalen har avslutats.

När det tre-åriga konstprojektet Nya Småland avslutades 2020 fanns det kvar en vilja att fortsätta undersöka, visualisera och inte minst aktivera Smålands konstkarta. Därför grundades Konstfrämjandet Småland 2023 på initiativ av Vandalorum, Smålands Konstarkiv, Kalmar konstmuseum, Virserums Konsthall, Växjö konsthall, Österängens Konsthall och The Glass Factory samt i samarbete med Linnéuniversitetet. Huvudman för Smålandstriennalen är Konstfrämjandet Småland. Triennalen genomförs med stöd från Kulturrådet, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Målet med triennalen är att synliggöra, stödja och bygga långsiktiga relationer och samarbeten mellan etablerade kulturinstitutioner, konstnärsdrivna verksamheter och föreningar i Småland. Triennalen vill genom närmare samarbeten motverka de framväxande ”vita fläckarna” på kartan där allmänheten inte nås av konst eller kultur. Flera projekt har en ambulerande och uppsökande karaktär eller vänder sig direkt till barn och unga.

Smålandstriennalen och Konstfrämjandet Småland har vuxit fram genom ett fördjupat samarbete och initiativ av konstinstitutionerna Vandalorum, Smålands Konstarkiv, Kalmar konstmuseum, Virserums Konsthall, Växjö konsthall, Österängens Konsthall och The Glass Factory samt i samarbete med Linnéuniversitet.

Huvudman för Smålandstriennalen är Konstfrämjandet Småland. Smålandstriennalen genomförs med stöd av Postkodsstiftelsen, Kulturrådet, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.