Medverkande

Petra Lindholm

Petra Lindholms konstprojekt kommer att utgå från en slagruta gjord av en böjlig träklyka. Hennes farmor var en skicklig läsare och anlitades när det skulle borras efter vatten, hon hittade alltid den starkaste vattenådran med hjälp av sin slagruta. En slagruta kan även användas för att hitta andra energifält i jorden. Lindholm kommer dels att undersöka jorden runt flaggstången och utöka undersökningen inne i Diö by. Hon är intresserad av energifält och frekvenser och har använt mig av stämgafflar och ljudfrekvenser i tidigare verk. Syftet med projektet är att dokumentera något som inte är synligt med blotta ögat men som ändå påverkar oss. Lindholm vill utgå från slagrutan och med hjälp av den föra samman människor i byn. Formen för dokumentation och presentation är öppen.

Petra Lindholm arbetar med olika tekniker och rör sig obehindrat mellan det digitala, tvådimensionella och det analoga, taktila. Hon växlar mellan textila bilder, ljud och rörlig bild.

Petra Lindholm (f. 1973 i Karis, Finland) bor och arbetar utanför Älmhult i Småland. Hon studerade vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (1996–2001) och har haft separatutställningar på gallerier och institutioner i Norden, Finland, Tyskland, Polen, Italien och USA. Hon är bl.a. representerad i samlingarna på Moderna Museet, Stockholm, Malmö Konstmuseum, Borås Konstmuseum, Västerås Konstmuseum, EMMA museum, Finland, ProArtibus, Finland och Kiasma, Helsingfors. 2001 erhöll hon Maria Bonnier Dahlins stipendium, 2006 tilldelades hon Carnegie Art Awards tredje pris och 2018 fick hon Axel Theodor Sandbergs pris från Konstakademien. Under senare år har hon även utfört ett antal större offentliga gestaltningsuppdrag där hon arbetat rumsligt med skulptur och installation.