Medverkande

Peter Dacke

Peter Dacke, konstnär och adjunkt på SLU i Alnarp, inköpt av Statens Konstråd, och har gjort flera offentliga utsmyckningar, bl.a. Tandvårdshögskolan i Malmö, Maria Magdalena kyrka i Lund och Lunds Tekniska Högskola i Helsingborg, representerad på bl.a. Moderna Museet i Stockholm, Malmö Muséer och Helsingborgs museum.