Medverkande

Nicholas Hartman

Nicholas Hartman, Arkitekt. Examen i Arkitektur vid Lunds universitet (LTH). Arbetar som gestaltande och utförande byggnadsarkitekt på SADAR+VUGA, Slovenien.