Medverkande

Mim Westberg-Johannesson

Mim är en mångsidig konstnär baserad i Göteborg, med en varierande utbildningsbakgrund och en passion för att utforska olika konstnärliga uttryck. Efter studier i keramik vid Capellagården samt med magisterstudier i statsvetenskap och en kandidatexamen i globala studier från Göteborgs Universitet, har Mim en bred kunskapsbas.

Mim hämtar ofta inspiration från idéer och skildringar som rör olika världar, prylars och väsens uppgång och förfall. Genom att experimentera med material och utforska gränsen mellan naturligt och onaturligt, skapar hon verk som utmanar och fascinerar. Naivismens uttrycksformer och estetik tilltalar henne, och i sitt skapande förenar hon olika konstnärliga influenser.

För Mim handlar konsten om att bygga världar både för sig själv och för andra att försvinna in i. Genom att balansera det intellektuella och analytiska med det intuitiva och lekfulla, strävar hon efter att skapa verk som berör och väcker nyfikenhet. I hennes konstnärliga utforskningar uppmuntras betraktaren att reflektera över frågor om förändring, förfall och det som kan uppstå ur askan.
Mims konstnärliga resa är kontinuerlig och hon ser fram emot att fortsätta utforska nya uttryck och skapa världar som tar betraktaren med på en resa bortom det kända och invanda.