Medverkande

Maria Hammarsten

Maria Hammarsten är fil. lic. och universitetsadjunkt vid Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping och har varit följeforskare till Österängens konsthalls projekt ”Kojan”. Hammarstens licentiatuppsats; Skogsträdgårdsvistelser ur barns perspektiv – Speglat under samtalspromenader handlar om barns utvecklande av ekologisk litteracitet, förebyggande av växtblindhet och en skogsträdgårds upplevelseerbjudanden.

Hammarsten kommer att presentera sitt arbete på forskarkonferensen “Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan” den 8 november 2023 på Jönköping University den 8 november.

Länk: https://ju.se/forskningsbaseradundervisning