Medverkande

Konstkiosk#6

Konstkiosk är ett konstprojekt som vill diskutera konstens och arkitekturens roll i samhället, kopplat till medborgardelaktighet och synliggöra vilka förutsättningar som finns för att på olika vis använda våra offentliga rum.

Utgångspunkt är en f.d blomsterkiosk på S:t Knuts väg på Sorgenfri i Malmö och drivs idag i en mobil kiosk. Projektet har tidigare genomförts i det offentliga rummet i möten med medborgare vid fyra tillfällen i Malmö, Vellinge och Trelleborg, där Konstkiosk gjort en historisk och platsspecifik research och gjort utställningar med konstnärer, arkitekter och teoretiker och presenterat fem publikationer.

I sommar besöker Konstkiosk Sylvanderparken i centrala Kalmar, Konstkiosk#6. I ett konst- och forskningsprojekt kring kusterosion, i ett research- och dialogarbete, vill man undersöka ämnet utifrån konstens förutsättningar genom att ingå i ett samarbete med ett forskningsteam och skapa en plattform för en fri konstnärlig diskurs som ämnar kommunicera med civilsamhället. Kusterosion och havsnivåhöjningar är en problematik som de redan tog sig an i projektet Konstkiosk#4 i Trelleborg, vilken är en av de städer längs den svenska kusten som befinner sig i ett riskområde för havsnivåhöjning och kusterosion.

Vernissage och öppettider

Konstkiosk#6 har vernissage 10 juni kl 11.00 i Sylvanderparken, Kalmar.

Öppet lördagar och söndagar.

Programpunkter arrangeras tillsammans med COALA projektets forskare, studenter m fl vilka kommer att agera i och kring Konstkiosk#6.

Konstkiosk#6 drivs av medel från Formas, Kulturrådet och Smålandstriennalen. Projektägare är Statens Geotekniska Institut i samverkan med Kalmar kommun, SMHI, SLU och KTH.

Konstkiosk drivs av föreningen Konstkiosk som är en ideell organisation som startade 2018. Initiativtagare till projektet är Christel Lundberg, konstnär och producent och verksamhetsledare Tjörnedala konsthall och Peter Dacke, konstnär representerad på Moderna Museet, Stockholm, undervisar bland annat vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.