Medverkande

Jens Lindqvist

Jens Lindqvist arbetar huvudsakligen med installationer och skulpturer där flera hantverk, materiella experiment, uttryck och medium ligger i konversation med varandra. Verken intar ofta olika tillfälligt fasta övertygelser, tillstånd och identitets placeringar i en teatralisk scenografi där mellanrummen andas en aning om nya ”vägar”