Medverkande

Ida Lehtonen & Karl-Magnus Johansson

Ida Lehtonen är konstnär och jobbar med bild, skulptur, text och plats. I sin praktik undersöker hon bildens rumsliga och materiella möjligheter. Karl-Magnus Johansson är arkivarie och forskar om mikrohistoria och arkivteori. Båda bor i Göteborg men har sommarhus i Ramkvilla där Karl-Magnus kommer ifrån.

För Ida Lehtonen och Karl-Magnus Johansson, är det angeläget att undersöka hur ett tvärdisciplinärt angreppssätt, där den mikrohistoriska traditionen möter en konstnärlig praktik med etisk sensibilitet, kan utveckla och förmedla en flerdimensionell förståelse för plats, art, tid, kollektiv och individ.