Medverkande

Åsa Jungnelius

Åsa Jungnelius intresserar sig för de monumentala uttrycken och de socialt och strukturellt konstruerade rum där de tar plats. Genom objekt och material som värdebärande representationer för identitet och projektionsyta för det kroppsliga undersöker hon relationen mellan materia och människa och den glidande skala av positionering som ständigt omförhandlas och återskapas genom historien.

Åsa Jungnelius (f.1975 Stockholm) bor och arbetar i Stockholm och Månsamåla. Åsa Jungnelius intresserar sig för de monumentala uttrycken och de socialt och strukturellt konstruerade rum där de tar plats. Genom objekt och material som värdebärande representationer för identitet och projektionsyta för det kroppsliga undersöker hon relationen mellan materia och människa och den glidande skala av positionering som ständigt omförhandlas och återskapas genom historien.

Jungnelius har sedan början på 2000-talet haft utställningar i Sverige och internationellt, initierat och drivit Residence-In-Nature, WeWorkInAFragileMaterial och LASTSTUDIO. Till hennes större senare offentliga konstuppdrag hör den nya tunnelbanestationen Hagastaden, för vilken hon har skapat gestaltningen Snäckan samt det processbaserade offentligt verket för Södra Hamnen i Norrköping Den inre världsutställningen. Jungnelius är också vida känd för hennes verk i glas och mellan åren 2007-13 var hon en av Kosta Bodas fasta konstnärer. Hennes arbete har de senaste åren visats på Spazio Nobile Gallery (2022) Galleri Glas (2022) Market Art Fair (2022) Artipelag (2020) Stene Project (2020) ArkDes (2018-19) He Xiangning Art Museum i Shenzhen (2019) Vandalorum (2019) och Luleå Biennalen (2019).