Medverkande

Anna Nordström

Anna Nordström är fotograf och bosatt i Växjö.

Nordström har en magisterexamen i sociologi och rör sig oftast i vardagen och letar nya infallsvinklar att bearbeta och synliggöra. För Nordström är kameran endast ett medel för att förmedla hur något känns eller upplevs. Dessutom behöver inte alltid ett fotografi vara en tvådimensionell skapelse för väggen. Emellanåt syr hon därför ihop sina bilder med nål och tråd. Andra gånger iscensätter hon miljöer, där möbler, rekvisita och fotografi blir till en installation, allt för att leda eller vilseleda för parallella tankespår och möjligheter.