Medverkande

Amanda Selinder

Amanda Selinder, f. 1990, är bioart/textil- konstnär bosatt och verksam i Uppsala. Hon undersöker hur människan är en del av naturen och synliggör biologiska processer som vi vanligtvis inte kan se med blotta ögat. Till exempel använder hon sig av svampmycel, algväxter och bakterier för att färga textilier. I ett nytt verk till utställningen utgår hon från cellerna i ögat, hur celler bryts ner och hur de hela tiden är i rörelse. Under våren är Amanda Selinder residence konstnär på Linnéuniversitet och avdelningen Kunskapsmiljö Linné – Avancerade material.