Medverkande

Amanda Cardell

Amanda Cardell (1972) är född i Ljungby, bosatt i Stockholm och Hälsingland. Utbildad på Konstnärliga högskolor i Sverige, Norge och Belgien. Arbetar som fritt verksam bildkonstnär, och har de senaste 5 åren varit särskilt engagerad för konstens förutsättningar i Småland. Genom samarbeten, vistelser, dialogprocesser och samtal har hennes engagemang utvecklats till kulturprojekt, platsspecifika verk och utställningar, tex separatutställning på Alvesta utställningshall, residenskonstnär i region Kronoberg, vistelse på Elin Wägners Lilla Björka och gestaltningsuppdrag för Kulturhuset Grand i Ljungby.

Hennes konstnärliga process och metod tar utgångspunkt i något vi kan kalla rumssinne, det handlar om sensitivitet för platsen, materialen och sammanhanget, där hon närmar sig en arkitektonisk byggnad, en mosse eller ett torg med öppenhet och kunnig blick, hon fördjupar sig i historiska lager, expertis och samtidsfrågor, där hon utforskar en mängd olika material och tekniker, ofta vardagliga föremål som laddas med nya meningsbärande innehåll.

Cardells verk har tidigare visats på Centre Culturel Suedois i Paris, kalkbrottet på Oaxen, Eskilstuna konstmuseum, Sankei-En garden i Yokohama, Japan, Vigelandsmuseet i Oslo, nu senast aktuell på Stuff it, Bonniers konsthall, Konst och Anda på Musikaliska kvarteret, samt Söderhamns konstförening Kvarnen. Hon är representerad hos Statens konstråd, Folkets hus och parker, region Sörmland m.m.