Program

Tidens destruktion: Våneviks plats och stenar

I denna performanceföreläsning kommer filosofen Liam Sprod att använda stenarna, landskapet och historien i Vånenik i Oskarshamns kommun för att utforska idéer kring geologi, djup tid och konsthistoriska händelser. Presentationen sker på engelska.

Ta del av ett tidsligt utdraget föreläsningsverk, så kallad durational lecture performance av Liam Sprod, på Kalmar konstmuseum den 9 september. Föreläsningen Tidens destruktion: Våneviks plats och stenar tar upp triennialprojektet Ett Frö Är En Sten Till Det Sås i samarbete med Museiföreningen Hård Klang och Föreningen Våneviks Gammelskog.

I denna performanceföreläsning kommer filosofen Liam Sprod att använda stenarna, landskapet och historien i Vånenik i Oskarshamns kommun för att utforska idéer kring geologi, djup tid och konsthistoriska händelser.

Plats, Kalmar Konstmuseum, biblioteket, kl 12.00-16.00

Presentationen sker på engelska.

Foto, Vånevik, Liam Sprod