Program

Se upp: Ert kunnande och era idéer behövs! Kom och testa Dynamisk Anpassad Planering (DAP)

Kom, prata med oss och delta i vår Dynamiska Anpassade Planering (DAP)

Olika åtgärder kan kombineras på olika sätt

Stadsplanering och klimatförändring:

Kan vi skapa säkerhet och stabilitet för medborgare, boende och fastighetsägare och samtidigt anamma demokratiska flexibla lösningar i tider av klimatförändring?

Dynamisk Anpassad Planering (DAP) är en planeringsmodell som använts internationellt i t ex i Holland och som nu testas i Kalmar i forskningsprojektet COALA. DAP innebär att vi förbereder oss för framtida klimatförändringar, men fattar beslut om exakt vilka åtgärder som bör vidtas i framtiden – när vi anser att det är dags för ett genomförande. I vissa fall kanske mark kan användas flexibelt, i andra fall kanske bebyggelse kan skyddas med multifunktionella invallningar, eller på annat sätt. Med DAP kan markanvändning och bebyggelse anpassas allteftersom. Du är med och bestämmer! Vi börjar med att studera låglänta riskområden. Därefter diskuterar och analyserar vi tillsammans eller enskilt signalsystem, olika alternativa åtgärder och konsekvenser. Poängen är att skapa stabilitet för bebyggelse, markanvändning och fastighetsvärden och hantera förändring på ett demokratiskt sätt.

Kan vi skapa säkerhet i en osäker tid? Ja – vi tror det!

Kom och testa Dynamisk Anpassad Planering (DAP)! Kom, testa, bidra! Din medverkan behövs och är värdefull!

Helgen 2-3 september finns Marcus och Gunnel på plats i KONSTKIOSK.

När: Lördag 2 sept, kl 12-16 och söndag 3 sept kl 12-16

Var: KONSTKIOSK, Sylvanderparken, Kalmar

Vem: Marcus Adolphson URS/KTH, och Gunnel Göransson, VTI