Nyheter

Verksamhetsberättelse Konstfrämjandet Småland år 2023

Konstfrämjandet Småland är en ideell organisation utan formellt säte.

Se och läs 2023 års verksamhetsberättelse här.

Distriktet startades 2022 för att famna och främja det brokiga

konstlandskapet Småland. Huvudsakligen arbetar vi genom

Smålandstriennalen som samlar konstaktörer av olika storlekar

och organisationsformer.

Distriktet lägger stor vikt vid att facilitera det ickeformella,

spontana och gräsrotsskapade. Vi jobbar med stor nyfikenhet

på landsbygden, i småorter och städer.

Där skapar vi sammanhang åt konstprojekt som kan belysa det

småländska landskapet som geografisk och social sfär. På så vis

når vi allt från jordmån och den gestaltade livsmiljön, hur det

är att vara ung nu, sprängande klimatfrågor, till sådant som

separerar människor från varandra – och inte minst – skiljer

dem från konsten.